Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

BÀI CA MƯỜI THƯƠNG NGÀY NAY...


           BÀI CA MƯỜI THƯƠNG NGÀY NAY

Một thương ăn nói có duyên,
Hai thương nét mặt dịu hiền đáng yêu.
Ba thương tử tế biết điều,
Bốn thương biết nhịn biết chiều lòng nhau.
Năm thương biết nghĩ trước sau,
Sáu thương y phục hợp màu dân ta.
Bảy thương cử chỉ nết na ,
Tám thương lo liệu việc nhà đảm đang.
Chín thương phong cách đàng hoàng,
Mười thương chung thủy vững vàng tình yêu.
                                       ==00==
                        Phước Vĩnh, Huế 23-2-2013                                
                                    Nguyễn Hồng Trân

Không có nhận xét nào: