Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

            ĐỂ LẠI ĐỨC DÂN THƯƠNG
 (Nguyễn  Hồng Trân kính gửi đến các Nhà nước đang có chiến tranh)
Em bé ngủ yên giấc
Mong sao không giật mình
Vì ầm vang tiếng súng
Cầu nguyện được an bình.

Em bé đang vui chơi
Đừng làm em tắt cười
Vì bom đạn khủng khiếp
Hãy chặn lũ điên người.

Gây chiến tranh tàn ác
Phố phường đổ nát tan
Dân lành càng chết chóc
Thảm cảnh quá điêu tàn…

Người đứng đầu Nhà nước
Hãy lo liệu dẫn đường
Sao cho dân bớt khổ
Để lại đức dân thương.
          ==00==
Hà Nội tháng 8, năm 2014.Không có nhận xét nào: