Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

VĂNG VẲNG ĐIỆU HÒ RU EM...

                          VĂNG VẲNG ĐIỆU HÒ RU EM .
                                       

Điệu hò văng vẳng ru em ,
Âm thanh vang vọng êm đềm không nguôi:
“Ru em cho theéc cho muồi ,
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu.
Mua vôi Chợ Quán ,Chợ Cầu ,
Mua cau Nam Phổ, mua trầu Chợ Dinh”...
Điệu ru dìu dịu thân tình ,
Cho em mau ngủ, cho mình nhớ nhau.
Lời ru lan tỏa về đâu ?
Cho người nhớ bạn, cho trầu nhớ cau.
Lời ru còn mãi trước sau ,
Làm sâu nỗi nhớ, đậm màu quê hương.
Điệu hò quen thuộc thân thương ,
Gợi nhiều kỷ niệm chặng đường thuở xưa.
Thương mẹ tần tảo sớm trưa ,
Nhớ em mong mẹ đứng chờ trước sân.
Lời ru văng vẳng xa gần ,
Thấm sâu trong đất, trong dân quê mình...
                    Nguyễn Hồng Trân
                           ==00==

Không có nhận xét nào: